Werkwijze

De huiswerkbegeleiding bestaat uit verschillende fasen die hieronder beschreven worden. Het kind en de vrijwilliger doorlopen dezelfde fasen, maar hebben daarin hun eigen stappen.

De opstartfase

In principe wordt de aanvraag voor het kind vanuit de school gedaan. Als er een aanvraag op een andere manier binnenkomt, bijvoorbeeld via ouders of een maatschappelijk werker, dan vragen we alsnog aan de school om de aanvraag op te pakken. De leerkracht of intern begeleider heeft namelijk goed zicht op de ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van het kind. Door middel van een uitgebreid aanvraagformulier worden gegevens over het kind en de thuissituatie verzameld. Indien nodig wordt er telefonisch overlegd over het kind of de thuissituatie. De aanvragen worden zorgvuldig gescreend, zodat de kinderen uit onze doelgroep de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

Voor de vrijwilliger start het traject met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er kennisgemaakt, en worden de gegevens, achtergrond en verwachtingen van de vrijwilliger in kaart gebracht. De vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst en gedragscode van Stichting Netwerk Dien je Stad. Als alles in orde is, kan er een match gemaakt worden. Er wordt gekeken welk kind er het beste past bij de vrijwilliger en andersom.

De trajectfase

Een huiswerkbegeleidingstraject loopt bij voorkeur een geheel schooljaar lang, wat neerkomt op 10 tot 12 maanden. Het maatje en het kind ontmoeten elkaar gemiddeld één keer per week, voor ongeveer anderhalf uur. Het traject is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Dat geldt voor zowel het kind als voor het maatje.

Voordat een traject daadwerkelijk van start gaat, vindt het matchgesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken het kind, zijn/haar gezin en de vrijwilliger kennis met elkaar. De maatjescoach is hierbij aanwezig. Het is een belangrijk moment om te checken of de match op papier ook daadwerkelijk een match is.

Tijdens dit gesprek worden vervolgens de doelen besproken en beschreven waaraan met elkaar gewerkt wordt. Deze doelen worden vanuit school aangereikt in het aanvraagformulier en in overeenstemming met ouders opgesteld. Daar wordt ook het commitment gemaakt dat ze voor de periode van een schooljaar aan elkaar verbonden zijn en samen het halen van de doelen voor ogen hebben.

Tussentijds worden de doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aan het eind van het huiswerkbegeleidingstraject wordt samen met de maatjescoach bekeken of de beoogde doelen zijn gehaald.

Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers

Het maatje wordt begeleid door een maatjescoach en kan daarnaast ondersteuning krijgen van de leerkracht van het kind. De maatjescoach kan zowel een vrijwilliger als een medewerker van ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ zijn. De maatjescoach gaat mee naar het matchgesprek en onderhoudt na de start van het traject contact met de maatjes en eventueel met de leerkracht en het gezin. De maatjescoach voert ook de midden- en eindevaluatie uit met het maatje en het gezin. In de tussentijd is de maatjescoach altijd bereikbaar om mee te denken waar nodig.

Door het jaar heen organiseert ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ bijeenkomsten voor de maatjes. Tijdens deze bijeenkomsten worden de vrijwilligers toegerust en is er ruimte om kennis en ervaringen te delen en elkaar tips te geven. In workshops zullen diverse thema’s aan bod komen, zoals leren leren, omgaan met cultuurverschillen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Om de maatjes toe te rusten worden samen enkele casussen besproken. Er worden daarnaast bijeenkomsten voor de maatjescoaches georganiseerd. De maatjescoaches ontmoeten elkaar, wisselen tips en ervaringen uit en kunnen vragen stellen aan het team van ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’.