Voor wie?

Scholen in Ede

Leerkrachten of intern begeleiders van scholen uit Ede kunnen een aanvraag doen voor één of meerdere leerlingen. We werken inmiddels al samen met een reeks aan verschillende openbare, christelijke en islamitische scholen. Wilt u een aanvraag doen? Gebruik dan onze checklist als richtlijn om te kijken of het kind in aanmerking komt. U kunt deze opvragen via de mail. Wilt u meer informatie over ons project? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar

Kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’, zijn kinderen van 8-12 jaar uit Ede die ondersteuning nodig hebben bij hun schoolwerk en:

  • deze ondersteuning niet kunnen ontvangen vanuit hun eigen sociale netwerk
  • in een gezin leven waar geen tot beperkte financiële middelen aanwezig zijn voor huiswerkbegeleiding
  • gebaat zijn bij 1-op-1 begeleiding in de thuissituatie, bijvoorbeeld door psychische- of leerproblemen
  • nog niet eerder (een compleet schooljaar) begeleiding hebben gekregen van één van onze maatjes

Ouders/verzorgers

Ouders en verzorgers worden altijd betrokken bij aanvragen voor huiswerkbegeleiding voor hun kind. Sommige ouders/verzorgers weten ons zelf te vinden. De aanvraag laten we echter altijd invullen door de leerkracht of intern begeleider van het kind (zie werkwijze). Uiteraard vragen we de betrokkenen vanuit school om dit in overleg met de ouders/verzorgers van het kind te doen. Ouders/verzorgers moeten altijd akkoord gaan met de aanvraag voor huiswerkbegeleiding en onze manier van werken, voordat we de aanvraag kunnen oppakken.

Vrijwilligers

Wij geloven dat jongeren veel te bieden hebben en tegelijkertijd veel kunnen leren van een traject waarin zij vrijwilliger zijn. In ons maatjesproject zetten wij jongeren en jongvolwassenen (15-30 jaar) in om kinderen te ondersteunen. Zij ervaren als vrijwilliger hoe mooi het is om van betekenis te zijn door wat van hun tijd en energie te geven aan een ander.

Maatjes zijn vrijwilligers, geen onderwijsprofessionals. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de aanvragen die binnenkomen, en naar de capaciteiten, interesses en persoonlijkheid van zowel het maatje als het kind. Op basis daarvan maken we een match.

Maatje Lisanne samen met Mohammed en zijn zusje.