Samenwerkingen

Bij het huiswerkproject ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ zijn wij trots op onze samenwerkingen met diverse partners in gemeente Ede. We stellen ze hieronder aan u/jou voor.

Als CHE staan we voor een christelijke hogeschool die studenten opleidt tot stevige professionals die midden in de maatschappij staan.
Verbondenheid met en dienstbaarheid aan de samenleving vinden we erg belangrijk. Daarom krijgen studenten die bij ons hun opleiding volgen veel praktijk gerelateerde opdrachten. Meer weten over onze opleidingen? Kijk dan op www.che.nl.
 
Samenwerking tussen Stichting Netwerk Dien je Stad, waar het huiswerkproject onderdeel van is, en de CHE vindt voornamelijk plaats via de opleiding Social Work. Studenten die deze opleiding volgen, hebben hart voor mensen. Zo zetten de eerstejaars zich als maatje in voor kwetsbare mensen. NDJS koppelt de studenten aan hulpvragers en begeleidt hen hierin.