Het project

Maatjes: Meer dan Huiswerk

Waar staan we voor?

Het project “Maatjes: Meer dan Huiswerk” is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die moeite hebben met hun schoolwerk en daarin steun nodig hebben. Kinderen worden in het project gekoppeld aan een vrijwilliger die hen, als maatje, een jaar lang begeleidt met hun schoolwerk. Het betreft kinderen die weinig steun krijgen van hun omgeving en/of sociale netwerk, een achterstand hebben in hun taalontwikkeling en bij andere vakken op de basisschool. De vrijwilliger helpt het kind om zijn of haar vaardigheden te versterken en te ondersteunen bij het huiswerk. De begeleiding vindt plaats bij de kinderen thuis, in de gezinssituatie.

Het project Maatjes: Meer dan Huiswerk is als onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad al meer dan 10 jaar geleden ontstaan uit het verlangen om iets te betekenen voor kwetsbare stadsbewoners in Ede. Door het inspireren van jongeren draagt de stichting, in samenwerking met bassischolen en hulpverleningsinstanties, bij aan de verbinding die ontstaat tussen de hulpontvangers en vrijwilligers.

Visie

Wij vinden dat álle kinderen waardevol zijn en dat zij gelijke kansen verdienen. We zien binnen de gemeente Ede echter dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen. Wij willen op dit terrein van betekenis zijn en de kinderen deze kans geven door ze te koppelen aan een jonge vrijwilliger die hen ondersteuning biedt. Het is prachtig om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling en groei van kinderen, want dat zijn ze waard!

Wij vinden dat álle kinderen waardevol zijn en dat zij gelijke kansen verdienen.

Missie

Een kind kan zich goed ontwikkelen als er sprake is van een basis van veiligheid en vertrouwen. De vrijwilliger geeft zijn of haar tijd en investeert in het contact met het kind waardoor deze basis ontstaat. De vrijwilliger begeleidt het kind met het maken van het huiswerk, maar is veel meer dan een huiswerkbegeleider. Zoals onze naam al zegt, gaat het in het project om ‘meer dan huiswerk’. Naast huiswerkbegeleiding is de vrijwilliger ook een maatje: er is, naast huiswerkbegeleiding, ook ruimte voor ontmoeting en het aangaan van een verbinding. Bijvoorbeeld door samen te spelen, mee te doen in het gezin en persoonlijke interesses te delen. Naast de groei in schoolse vaardigheden heeft het ook groei in persoonlijke ontwikkeling tot gevolg. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en de sociale vaardigheden van het kind ontwikkelen zich verder.